czwartek, 27 września 2018

Śląska Akademia Seniora


Bez egzaminów. Bez testów. Bez stresu. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach rozpoczęło się szkolenie kompetencji cyfrowych  dla seniorów Gminy Mierzęcice.

Na początku tego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach została zakwalifikowana do projektu „ Śląska Akademia Seniora” Działanie E-Senior 65+.
Projekt opracowała i pozyskała fundusze unijne Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC:E-Senior 65+). Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. Efektem realizacji projektu ma być włączenie seniorów w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z IT w codziennym życiu.
Działania projektowe zaplanowano na 3 lata a szkolenie kompetencji cyfrowych seniorów w naszej gminie rozpoczęło się we wrześniu 2018 r. Nasi  mieszkańcy mają niepowtarzalną okazję uczestniczenia w innowacyjnym projekcie edukacyjno-aktywizacyjnym. W trakcie realizacji projektu zaplanowano szkolenia kompetencji cyfrowych  dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów oraz projekty animacyjne czyli grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności lokalnej np. tworzenie grup dyskusyjnych, klubów miłośników książki, filmu fotografii czy ogrodów, stworzenie blogów przez pasjonatów.
Pierwszy etap projektu będzie trwał do końca 2018 r. i obejmie on 180 godz. zajęć. Weźmie w nim udział 30 osób, które będą się spotykać się w czytelni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach. Po zakończeniu zajęć i wykonaniu projektu animacyjnego uczestnicy, którzy aktywnie brali udział w zajęciach otrzymają na własność tablet. W 2019 r. planowane są kolejne szkolenie. Dodatkowe informację można uzyskać w Bibliotece w Mierzęcicach.


Brak komentarzy: