czwartek, 14 czerwca 2018

Tydzień Czytania

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach aktywnie włączyła się w obchody XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania, które odbywało się pod hasłem „Czytanie łączy”. W ramach tej akcji w bibliotece odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika” uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach. W tym roku do braci czytelniczej przyjęliśmy 43 dzieci. Na początku dyrektor Biblioteki Grażyna Czapla powitała dzieci i krótko wprowadziła w tematykę naszego spotkania. Następnie zapoznałam wszystkich z nowym bohaterem książkowym, jaki pojawił się w naszej bibliotece a mianowicie zabawną „Kurą Adelą”, czytając jedno opowiadanie pt. „Kura i krasnoludek”. Miałam dla dzieci także kilka zadań, które miały wykazać czy będą dobrymi czytelnikami. Pierwsze zadanie dotyczyło usłyszanego wcześniej opowiadania i należało pokolorować naszą bohaterkę tak, jak sobie tego życzyła. Drugie zadanie polegało na zdefiniowaniu pojęć związanych z biblioteką i książkami. W kolejnym zadaniu należało, po zapoznaniu się z rozłożonymi na stolikach książkami, wskazać, które pochodzą z naszej biblioteki. Dzieci zauważyły pieczątki na książkach, odnajdywały karty książki oraz kody kreskowe. Omówiłam także podstawowe zasady wypożyczania i postępowania z książkami. Po tym wszystkim mogliśmy przystąpić do najważniejszego punktu spotkania, czyli do złożenia uroczystego przyrzeczenia. Następnie dzieci zostały pasowane na czytelnika, którego dokonała Dyrektor Biblioteki pani Grażyna Czapla poprzez dotknięcie książką, którą każdy otrzymał na pamiątkę. Następnie każdy nowy czytelnik osobiście wpisał się do Księgi Pamiątkowej Nowej Braci Czytelniczej. Wszystkie dzieci otrzymały również okolicznościowe torby, w których była zakładka, pamiątkowy dyplom oraz kolorowanka z wizerunkiem Kury Adeli. Na koniec dzieci zeszły do wypożyczalni, gdzie mogły wypożyczyć jakąś ciekawą dla siebie książkę. Również w trwającym Tygodniu Czytania wybrałyśmy się do pobliskiej szkoły w Mierzęcicach, aby dzieci w klasach II-III zapoznać z tą ogólnopolską akcją promującą czytanie. Podczas tego spotkania dzieci wysłuchały opowieści o tym, w jaki sposób odnalazł się zaginiony „Kapelusz pani Wrony”. Zorganizowałyśmy również „zabawy czytelnicze”. Dzieci usiadły w kole i przekazywały sobie maskotkę jednego z bohaterów książkowych słonia Elmera, na sygnał stop dziecko, które aktualnie miało maskotkę odpowiadało na pytanie, z jaką książką lub bajką kojarzy się poszczególny rekwizyt. Drugie zadanie to „Rozsypanka wyrazowa”, z której należało utworzyć tytuły znanych lektur. Na zakończenie dzieci otrzymały zakładki do książek oraz naklejki z logo akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Oprac. M.Bijak

Brak komentarzy: