sobota, 19 sierpnia 2017

Zapraszamy na Dożynki !


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/ jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.
Aktualnie spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń o długości 55,2 km i średnicy 1000 mm, na terenie woj. śląskiego. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminy: Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz oraz Dąbrowę Górniczą.
Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Ponadto gazociąg relacji Tworóg - Tworzeń będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”. Natomiast budowa ww. gazociągu jest planowana do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Zapraszamy!!!

Zapraszamy we wrześniu na zajęcia ruchowe w grupie oraz na cykl wykładów "Okiem fizjoterapeuty"