czwartek, 11 września 2014

Cyfrowe KorzenieW Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach trwa realizacja projektu Cyfrowe  Korzenie skierowanego do osób 50 +

Przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do seniorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  
Projekt został przygotowany przez Bibliotekę Śląską a dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 25 sierpnia 2014 r. w Centrali Gminnej Biblioteki Publicznej w  Mierzęcicach, bierze w nim udział 11osób z terenu naszej gminy. Założeniem projektu jest to aby uczestnicy zgłębiali historię swojej rodziny i szukali informacji o pochodzeniu, a także przeszłości zawodowej przodków, na zakończenie uczestnicy powinny stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. Osoby biorące udział w projekcie  uczą się zdobywać i opracowywać potrzebne do tego informacje, m.in. za pomocą Internetu. Za nami już pierwsze spotkania. Na początek były to wirtualne wystąpienia Panów -  Grzegorza Mendyki - Prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, dr hab.Piotra Greinera- dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach oraz prof. zw. dr hab. Ryszarda Kaczmarka, zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych, który wygłosił prelekcję pt. „I i II wojna światowa. Jak znaleźć informacje na temat losów swoich bliskich w zasobach cyfrowych”.

Kolejnym etapem programu są warsztaty praktyczne. Do tej pory odbyły się już warsztaty komputerowe z zakresu podstawowej obsługi komputera  i poruszaniu się w Internecie, które prowadziła Pani Dagmara Podczasiak, studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następne były zajęcia fotograficzne,
w trakcie których
pod okiem pana Olgierda Górnego uczestnicy poznali tajniki wykonywania zdjęć oraz ich obróbki w komputerze, a także możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie tworzenia drzewa genealogicznego. Natomiast dr hab. Piotr Greiner archiwista Archiwum Państwowego w Katowicach  omówił działalność Archiwum  i udzielił informacji jak korzystać z jego zasobów, również za pomocą  baz internetowych
w poszukiwaniu swoich przodków.

Przed nami kolejne spotkania i warsztaty, o których napiszemy wkrótce.

                                                                                                                       Opr. D. Latos