czwartek, 5 września 2013

Spotkania z Pasjami

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach bierze udział w projekcie „Spotkania z pasjami”, realizowanym przez Fundacje Orange w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ten zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online). 
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.
Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.
Tematyka spotkań obejmie następujące zagadnienia: profilaktyka zdrowotna, bieżące sprawy ekonomiczne, kulturalne, tradycje, rozrywka, pasje, ekologia, finanse, nowe technologie, relacje z młodszymi pokoleniami. Bohaterami spotkań będą osoby znane seniorom np. z telewizji, które prowadzą aktywne życie i realizują swoje pasje oraz skończyły już 60 lat, osoby starsze, które angażują się w życie społeczności lokalnych lub realizują ciekawe hobby oraz specjaliści w danych dziedzinach.

 Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 września 2013 r. w Bibliotece w Mierzęcicach 
pod hasłem 
 „Jedzenie łączy, czyli jak szybko i niedrogo zorganizować poczęstunek”. 

Kolejne spotkania będą  odbywać się w każdy czwartek o godz. 11.00 w Centrali Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach ul. Wolności 62 a