poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Przygody z książką „Milion przygód z książką" to akcja dla bibliotek publicznych, zainicjowana przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem akcji jest propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach wysłała swoje zgłoszenie i została zakwalifikowana do akcji jako jedna ze 100 bibliotek z całej Polski.  W ramach akcji  biblioteka otrzymała  50 książek Wydawnictwa Media Rodzina oraz zobowiązała się do przeprowadzenia minimum jednego spotkania dla dzieci lub młodzieży według scenariusza zajęć przygotowanego przez organizatorów akcji. Spośród 10 różnych scenariuszy do wyboru. Biblioteka wybrała i zorganizowała spotkanie pod hasłem „Śmieciowe mądrości”. Zajęcia przeprowadzone zostały na postawie książki „Mam przyjaciela śmieciarza”  z serii „Mądra Mysz”. Celem spotkania był przekazanie dzieciom w formie zabawy informacji o segregacji odpadów. Na początku zajęć dzieci wysłuchały fragmentów książki,  której  bohater  Mikołaj  pracuje jako śmieciarz. Następnie młodzi uczestnicy spotkania kolejno opowiadali jak wygląda segregacja śmieci u nich w domu i jak oni sami to robią, opowiadali dlaczego jest potrzebna taka segregacja i jak wiele rzeczy można z odpadów odzyskać. Wykazali się dużą wiedzą na ten  temat  i sprawnie odpowiadali na zadawane przez bibliotekarza pytania. Sami demonstrowali jak należy postępować z przedmiotami do utylizacji. Na zakończenie zajęć dzieci  wykonywały różne przedmioty, zabawki i ozdoby z takich odpadów jak rolki po papierze toaletowym, plastikowe nakrętki, gazety, odpady szklane, butelki po napojach i płynach, itp. Powstały m.in. kolorowe wazoniki, papierowe zwierzątka, ozdobna biżuteria. Spotkanie na temat „Śmieciowych mądrości” dostarczyły naszym dzieciom wielu ciekawych informacji i spostrzeżeń, która będą mogły wykorzystać w przyszłości.
Książki otrzymane w ramach akcji „Milion przygód z książką" można wypożyczyć w Centrali w Mierzęcicach, natomiast scenariusze przygotowane przez organizatorów akcji zostaną wykorzystane w czasie spotkań literackich w placówkach bibliotecznych z dziećmi i młodzieżą w nadchodzącym roku szkolnym.
                                                                                                       G. Czapla