niedziela, 19 maja 2013

Wystawa w mierzęcickiej biblioteceW Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach została zorganizowana wystawa pt „Świat Igłą Malowany”, na której prezentowane są obrazy haftowane przez mieszkańców naszej gminy. 14 maja nastąpiło jej uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy p. Grzegorz Podlejski, z-ca wójta gminy p. Andrzej Cembrzyński oraz osoby, które dostarczyły swoje obrazy na wystawę wraz z rodziną i przyjaciółmi, a także mieszkańcy naszej gminy. Wystawę przygotowano w ramach Tygodnia Bibliotek – ogólnopolskiego święta bibliotekarzy i bibliotek, które w tym roku przebiega pod hasłem „ Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. W trakcie przygotowywania wystawy na prośbę biblioteki odpowiedziało 11 osób, które zechciały pokazać nam swoje haftowane arcydzieła:
Romualda Dębowiec - rodowita mieszkanka Mierzęcic. Haftuje od 25 lat. Najbardziej lubi haftować kwiaty i pejzaże. Na wystawie zaprezentowała 7 obrazów.
Czesława Duda - mieszka w Mierzęcicach na ul. Szkolnej. Obrazy wyszywa od momentu przejścia na emeryturę. W haftowaniu pomaga jej mąż Józef. Wzory do haftowania czerpie z gazet. Na wystawie zaprezentowała 11 obrazów.
Ludwika Kocot - mieszka w Mierzęcicach od urodzenia. Haftuje w każdej wolnej chwili już od 4 lat. Zajęcie to wycisza ją i uspokaja. Na wystawie zaprezentowała 15 obrazów.
Olszewska Anna – rodowita mieszkanka Mierzęcic. Pierwszy obraz wyhaftowała w wieku 25 lat. Była to ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Sprzedaje swoje obrazy i haftuje na zamówienie. Na wystawie zaprezentowała 3 obrazy. 
Anna Pawłowska - mieszkanka Przeczyc. Wyszywa od ponad 20 lat obrazy, poduszki, bieżniki. Haftuje z pamięci. Sprzedaje swoje obrazy i haftuje na zamówienie. Jej obrazy sprzedawane są również za granicę.   Na wystawie zaprezentowała 13 obrazów.
Władysława Szygulska - rodowita mieszkanka Mierzęcic. Haftuje od kilkudziesięciu lat. Wyszywa kwiaty, pejzaże, postacie świętych, itp. Sprzedaje swoje obrazy wszystkim chętnym. Na wystawie zaprezentowała 10 obrazów.
Joanna Kozieł - mieszkanka Przeczyc. Haftuje od 10 lat. Na wystawę przekazała 3 obrazy.
Celina Serżysko - mieszkanka Przeczyc. Haftuje od 10 lat. Na wystawę  przekazała 3 obrazy
Alicja Małota - Mieszka na stałe w Przeczycach. Haftuje od 10 lat. Na wystawę przekazała  2 obrazy.
Krystyna Moś - mieszkanka Przeczyc. Haftowaniem zajmuje się od 15 lat. Na wystawie zaprezentowała 2 obrazy.
Krystyna Panek - Mieszka w Przeczycach.  Haftuje od 15 lat. Na wystawie zaprezentowała 5 obrazów.
W trakcie uroczystości podziękowano serdecznie wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z innymi swoja pasją, swoimi zainteresowaniami i dostarczyli nam wszystkim wielu wrażeń i doznań  artystycznych.
Podziękowano również p. Ludwice Kocot, która podarowała do Biblioteki własnoręcznie wyhaftowany portret Jana Pawła II.
Wystawa trwa do 4 czerwca w godzinach pracy Biblioteki w Mierzęcicach ul. Wolności 62 a.
W związku z tym, iż  Biblioteka w Mierzęcicach przygotowuje kolejne wystawy rękodzieła artystycznego prosimy o kontakt wszystkie osoby, które haftują, szydełkują lub wykonują inne prace artystyczne lub znają takie osoby i zechciałyby pokazać wszystkim swoje małe arcydzieła.

Obraz podarowany dla biblioteki przez p. Ludwikę Kocot

Podziękowanie dla p. Ludwiki Kocot

 Część osób, które wystawiały swoje obrazy: Ludwika Kocot, Czesława Duda, Romualda Dębowiec, Anna Pawłowska, Władysława Szygulska.

Poniżej część obrazów na wystawie.
Tydzień Bibliotek w Filii w Mierzęcicach Osiedlu


Obchody Tygodnia Bibliotek  w Filii nr 5 zainaugurowano wystawą w witrynie biblioteki pod hasłem  „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
W czasie Tygodnia Bibliotek  w placówce zaprezentowana została wystawa archiwalnych kronik, fotografii i dokumentów przedstawiających dzieje biblioteki oraz Garnizonu Wojskowego Mierzęcice – Osiedle pt: „Czy mnie jeszcze pamiętasz?”. Eksponaty te cieszą się dużą popularnością zarówno wśród młodszych jak i starszych użytkowników biblioteki. Jedni mają okazję do wspomnień inni mogą poznać ciekawą historię Osiedla udokumentowaną na zdjęciach gromadzonych i przechowywanych w bibliotece. 


W ramach obchodów święta bibliotek  w dniu 09 maja zorganizowano lekcję biblioteczną pt.: „Historia lokalna w pigułce”. Zaproszono do współpracy sołtysa p. Jacka Malikowskiego, który jest historykiem, a także autorem wielu  felietonów  zamieszczanych na łamach prasy regionalnej. Ciekawie przeprowadzone zajęcia wzbogacone zostały prezentacją multimedialną przygotowaną przez prowadzącego, obrazującą historię naszych ziem od pradziejów do czasów współczesnych. Młodzież żywo uczestniczyła w spotkaniu, zadawano pytania.  Największe zainteresowanie młodzieży wzbudziła  część poświęcona genealogii nazw miejscowości oraz nazwisk najbardziej popularnych w naszych okolicach. Wiele archiwalnych zdjęć ukazujących  historię okolicznych miejscowości oraz Osiedla wzbudzało zainteresowanie obecnych.   W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas V i VI SP nr 2 w Mierzęcicach  - łącznie 30 osób wraz z opiekunami. Ciekawa lekcja stała się okazją do szerszego poznania dziejów naszego regionu.W dniu 16 maja odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika”  uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach. W uroczystości wzięła udział Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej Grażyna Czapla. Dzieci wraz z wychowawczynią p. Iwoną Musik przyszły do biblioteki odświętnie ubrane i ciekawe nowych wrażeń.  Po powitaniu p. bibliotekarka Grażyna Nowak zapoznała dzieci z regulaminem biblioteki oraz z zasadami jak korzystać z książek, jak je szanować tak, aby mogły jeszcze posłużyć innym. Dzieci bardzo chętnie brały udział w dyskusji o książkach, ich poszanowaniu oraz zasadach zachowania się w bibliotece. Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom „Prośbę książki do dzieci”, która brzmi:
Chcę być zawsze czysta i ładna.
Dotykaj mnie tylko czystymi rękami.
Nie czytaj przy jedzeniu bo mnie pobrudzisz.
Nie śliń palca gdy przewracasz moje kartki.
Nie zaginaj moich rogów.
Używaj zakładki.
Nie pisz i nie rysuj po moich kartkach.
Nie lubię spać na podłodze – odłóż mnie na półkę.
Zaprzyjaźnij się ze mną a pokażę ci cały świat i nauczę wielu rzeczy.
Dużą niespodzianką była część artystyczna przygotowana przez dzieci pod kierunkiem wychowawczyni. Repertuar nawiązywał do uroczystości. Tematyka wierszy i piosenek wykonywanych przez dzieci była ściśle związana z charakterem uroczystości.  Do ślubowania przystąpiło w sumie 18 dzieci. Dzieci złożyły ślubowanie i zostały włączone do braci czytelniczej przez pasowanie na czytelników przez obecną na uroczystości p. dyrektor Grażynę Czapla. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały książkę pt. „ Franklin i książka z biblioteki”  wraz z zakładką oraz dyplom pasowania na czytelnika. Po ślubowaniu był czas na pamiątkowe zdjęcie a młodzi czytelnicy mogli wypożyczyć swoją  pierwszą książkę. 

Grażyna Nowak