poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Gminny Konkurs Recytatorski


19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Toporowicach odbył się jubileuszowy X Gminny Konkurs Recytatorski „Co słychać w świecie poezji…”. Konkurs objęła Patronatem Honorowym Grażyna Czapla, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.
19 kwietnia 2012 roku do Szkoły Podstawowej do Toporowicach już po raz dziesiąty przybyły dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych gminy Mierzęcice, uczestnicy Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Na zaproszenie organizatorów w uroczystości udział wzięli goście: Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński, zastępca wójta gminy Mierzęcice, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorota Marciniak oraz przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, rodzice, dziadkowie i przyjaciele szkoły.
Gminny Konkurs Recytatorski  otworzyła Izabela Dziurowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach. Dzięki popisom uczestników jubileuszowej X edycji konkursu oraz programowi artystycznemu przygotowanemu przez uczniów Szkoły Podstawowej w Toporowicach, słuchacze mogli na chwilę oderwać się od codzienności i przenieść do krainy dziecięcych marzeń. Młodzi artyści, mimo tremy, z ogromnym talentem i zaangażowaniem prezentowali przygotowane utwory.
Ostatecznie Komisja konkursowa  oceniła uczestników następująco:
I miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zajęli: Paweł Jasic, Aleksandra Dobrowolska, Dawid Hyla, Marcjan Zawadzki, Marta Góra, Dominika Sroka, Paulina Słowińska.
II miejsca przypadły: Wiktorii Nowak, Kamili Latos, Zuzannie Cichoń, Patrycji Madej, Weronice Wojdas, Wiktorii Czapla, Aleksandrze Wojdas, Kindze Kozłowskiej.
III miejsca otrzymały: Malwina Jędrasik, Paweł Kozieł, Eryka Strama, Wiktoria Juszczyk.
Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe. Po zmaganiach konkursowych dyrektor Izabela Dziurowicz zaprosiła wszystkich uczestników i gości na słodki poczęstunek.


czwartek, 26 kwietnia 2012

Dzień Książki

            Z okazji Dnia Książki dla Dzieci, oraz Dnia Książki i Praw Autorskich przygotowaliśmy dla dzieci spotkania, które tematycznie związane  były właśnie z książką, a mianowicie rozmawialiśmy o „Budowie książki”.  Na te spotkania zaprosiliśmy uczniów klasy II i III SP w Mierzęcicach. Spotkania te podzielone były na dwie części. W pierwszej przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy dzieciom jak zbudowana jest książka i jakie funkcje spełnia każdy jej element. Mówiliśmy między innymi co to okładka, trzon książki oraz co to jest obwoluta i do czego jest wykorzystywana. Wyjaśniliśmy również dzieciom pojęcie kapitałki i wyklejki pokazując książki, które te elementy posiadają. Mówiliśmy także co zawiera karta przedtytułowa, tytułowa oraz spis treści. Wiele z omawianych pojęć było dla dzieci zupełnie nieznanych, wszyscy wiedzieli jak wygląda książka, ale nie wiedzieli, że jest zbudowana z tylu części a każda spełnia jakieś ważne zadanie. Na koniec prezentacji przygotowaliśmy dla uczniów pytania sprawdzające wiadomości zdobyte podczas naszego spotkaniu. Druga część lekcji bibliotecznej była częścią praktyczną i dzieci miały do wykonania kilka zadań. Po podzieleniu klasy na cztery grupy rozpoczęliśmy zabawę. Na stolikach przygotowaliśmy różne książki (pod względem budowy) oraz kopertę zawierającą kartki z napisami – obwoluta, okładka, karta przedtytułowa, trzon, kapitałka, wyklejka, karta tytułowa, spis treści. Dzieci miały za zadanie odszukać te elementy w zgromadzonych książkach. W kolejnym zadaniu każda grupa otrzymała kartki z 5 różnymi informacjami, z których tylko 3 dotyczyły danego elementu budowy książki. Zadaniem było wskazać prawidłowe informacje. Po wykonaniu zadania, grupy prezentowały odpowiedzi, pokazując zarazem te informacje w swoich książkach. Następnie dzieci zostały poproszone o podanie nazwy zawodów ludzi zajmujących się książkami, układając słoneczko. Ostatnim zadaniem było „Tworzenie książki”. Jedno z dzieci było introligatorem, który miał poskładać książkę w całość. Pozostali uczniowie losowali karteczki z napisami obwoluta, okładka, kapitałka itd. Dzieci – zgodnie ze swoimi wizytówkami ustawiały się we właściwych miejscach tworząc z poszczególnych elementów książkę. Spotkania te były bardzo udane, dzieci zdobyły wiele nowych informacji, które na pewno im się przydadzą.
                                                                                                          Magdalena Bijak  

czwartek, 19 kwietnia 2012

Nasze imiona


Dzieci z klasy II i III SP zaprosiliśmy na lekcje pt. „Nasze imiona”. Podczas rozmowy wprowadzającej pytaliśmy dzieci czy lubią swoje imiona – kilkoro z nich z własnych imion nie jest zadowolonych, wyjaśnili również dlaczego im się imię nie podoba i jakie chcieli by nosić. Pytaliśmy kto wybrał dla nich imię i czy można je zdrabniać. Następnie przedstawiliśmy dzieciom historię nadawania imion a więc, skąd się nasze imiona wywodzą. Przeczytany został także wiersz Ludwika Jerzego Kerna pt. „W imieniu imienia” za pomocą którego, wyjaśniliśmy dzieciom po co  nam imię. A więc „…Imię potrzebne jest, by ktosia odróżnić od drugiego ktosia.” Dzieci dowiedziały się również jakie jest znaczenie ich imion i gdzie takie informacje można znaleźć. Każdy otrzymał karteczkę z informacją o znaczeniu swojego imienia. Było przy tym wiele śmiechu, zwłaszcza jeżeli podane było iż „Kamil jest osobą o bardzo spokojnej naturze i jest uczuciowy i sentymentalny” – a podobno nie jest to prawdą i co by na to powiedziała jego mama. Zapoznaliśmy dzieci także z książką Emilii Waśniowskiej pt. „Imię to nie fraszka zawierającą krótkie zabawne rymowane wierszyki o imionach. Na zakończenie poprosiliśmy dzieci, aby wykorzystując przybory do rysowania zapisały swoje imię w zabawny sposób. Niektóre prace były naprawdę imponujące.
                                                                                          M. Bijak


czwartek, 12 kwietnia 2012

Wielkanocne zwyczaje


W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi zorganizowaliśmy lekcje biblioteczną tematycznie związaną z tradycjami świątecznymi. Zaprosiliśmy do nas klasę I SP w Mierzęcicach. Na początku przedstawiona został prezentacja multimedialna pt. „Wielkanocne zwyczaje”. Mówiliśmy więc, o Wielkim Tygodniu i i jego Trzech Najważniejszym Dniach. Dzieci dowiedziały się jakie w tych dniach odprawiane są nabożeństwa i co one oznaczają. Następnie rozmawialiśmy o tradycji malowania jajek i święcenia pokarmów. Dzieci mówiły o swoich wielkanocnych koszyczkach i o pokarmach, które do nich wkładają. Bardzo chętnie mówiły również o samych świętach zwłaszcza o Lanym Poniedziałku. Święta Wielkanocne są również związane z piękną porą roku czyli z  Wiosną. Również wykorzystując prezentację multimedialną dzieci rozwiązywały wiosenne zagadki tak więc, mogły się wykazać wiedzą. Czytaliśmy również wiele zabawnych wierszyków o wiośnie.