poniedziałek, 28 maja 2012

Pasowanie na Czytelnika

Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej zostali zaproszeni na spotkanie w trakcie którego zostali uroczyście Pasowani na Czytelnika Biblioteki.   W tym roku do braci czytelniczej przyjęliśmy 24 dzieci. Na początku młodzi czytelnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami panującymi w bibliotece. Mówiliśmy również jak ważne jest poszanowanie książek a do tego posłużyły dwa domki wesoły – w którym mieszkają ładne, czyste i zadbane książki, oraz domek smutny – w którym mieszkają książki brzydkie, zniszczone przez czytelników. Młodzi czytelnicy z dużą uwagą słuchali o drodze jaką musi przebyć książka zanim trafi na biblioteczną półkę. Wszyscy byli również niezwykle zainteresowani kiedy pokazaliśmy im pierwszą księgę inwentarzową oraz najstarsze książki, które posiadamy w swoich zbiorach. Dzieci miały również okazję wykazać się wiedzą, gdyż przygotowaliśmy dla nich wiele zagadek na temat ich ulubionych bajek. Poradziły sobie świetnie, a wymieniane bajeczki i baśnie były im doskonale znane. W dalszej części spotkania dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie: „Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy”. Po tych słowach dzieci zostały pasowane na czytelnika poprzez dotknięcie książką, którą każdy otrzymał na pamiątkę. Do książki dołączona została zakładka, pamiątkowy dyplom oraz „coś słodkiego”. Po pasowaniu wszyscy nowi czytelnicy osobiście wpisali się do Księgi Pamiątkowej Nowej Braci Czytelniczej. Tego dnia nowi czytelnicy mogli już wypożyczyć jakąś ciekawą dla siebie książkę, co bardzo chętnie uczynili.   
piątek, 25 maja 2012

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Nasza Biblioteka jak co roku aktywnie włączyła się w akcję Tygodnia Bibliotek organizując spotkania i lekcje biblioteczne dla naszych czytelników.  Zaproszeni na nie zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
          Z uczniami klas I – III Szkoły Podstawowej w Mierzęcicach odbyły się spotkania pt. „Poczytajmy razem”. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia „Biblioteka ciągle w grze” oraz w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, dzieci zapoznały się z bogatą ofertą książek popularnonaukowych, znajdujących się w naszej bibliotece, a poświęconych właśnie piłce nożnej oraz innym dyscyplinom sportowym. Na  lekcjach dzieci oglądały książki  m.in. o koszykówce, tenisie ziemnym, szachach, jeździe konnej, jeździe na rowerze górskim. Dzieci chętnie opowiadały o swoich ulubionych sportach, które uprawiają, omawialiśmy jakie środki bezpieczeństwa należy zachować, aby nie nabawić się kontuzji w czasie jazdy na rolkach, wrotkach, nartach czy łyżwach. Rozmawialiśmy także o zasadach „Fair Play” których powinien przestrzegać każdy szanujący się sportowiec. Chłopcy bardzo entuzjastycznie opowiadali o swojej ulubionej dyscyplinie jaką jest piłka nożna i o zbliżającym się Euro. Wszyscy jednomyślnie wyrazili wielką chęć kibicowania podczas mistrzostw naszej drużynie. Miłym, a zarazem bardzo zaskakującym akcentem, było odśpiewanie przez klasę III w całości, nowo powstałego hymnu „ Ko, Ko, Euro Spoko”, zabawy i śmiechu było co nie miara. W trakcie spotkań dzieci odpowiadały na zagadki poświecone dyscyplinom sportowym, opisanym w książce pt „ Zgaduj zgadula – sport”, żadna zagadka nie sprawiała uczniom trudności, test ze znajomości sportu można rzec zdali „ śpiewająco”. Na zakończenie spotkań wszyscy wysłuchali opowieści przeczytanej z książki pt.  „Bolek i Lolek – sportowcy”. Dzieciom bardzo podobały się książki, które przeglądali w klasach i już przy najbliższej okazji przyszli do naszej biblioteki, aby je sobie wypożyczyć do domu.
Uczniów klasy IV oraz V zaprosiliśmy na lekcje biblioteczne, których celem było poznanie „Budowy Książki”.  Spotkania te podzielone były na dwie części. W pierwszej przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy dzieciom jak zbudowana jest książka i jakie funkcje spełnia każdy jej element. Wiele z omawianych pojęć było dla dzieci zupełnie nieznanych, wszyscy wiedzieli jak wygląda książka, ale nie wiedzieli, że jest zbudowana z tylu części a każda spełnia jakieś ważne zadanie. Druga część lekcji bibliotecznej była częścią praktyczną i dzieci miały do wykonania kilka zadań. Pierwsze zadanie polegało na odszukaniu w książkach, znajdujących się na stolikach, poszczególnych elementów budowy książki. W kolejnym zadaniu każda grupa otrzymała kartki z 5 różnymi informacjami, z których tylko 3 dotyczyły danego elementu budowy książki. Zadaniem było wskazać prawidłowe informacje. Po wykonaniu zadania, grupy prezentowały odpowiedzi, pokazując zarazem te informacje w swoich książkach. Temat tej lekcji bardzo podobał się wszystkim podobał, zwłaszcza część praktyczna, w której to mogli się wykazać wiedzą i szybkością w odszukiwaniu poszczególnych elementów budowy książki. Zdobyli wiele informacji, które na pewno będą im przydatne.
Uczniów klas VI zaprosiliśmy na lekcje biblioteczne zatytułowane „Gazety i czasopisma”. Celem tych spotkań było przede wszystkim zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami odnoszącymi się do prasy drukowanej. Wyjaśniliśmy różnicę między gazetą a czasopismem, przedstawiliśmy rodzaje czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się, na treść oraz różny typ odbiorców, jak również zapoznaliśmy uczniów z budową czasopisma. Te lekcje odbywały się z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Na poszczególnych slajdach prezentowane były okładki znanych gazet i czasopism i na ich przykładzie omawiane podstawowe zagadnienia. Lekcjami tymi chcieliśmy również zachęcić dzieci do korzystanie z czasopism dostępnych w naszej Bibliotece. W związku z tym, na stolikach prezentowane były gazety i czasopisma, które można u nas poczytać, czy też wypożyczyć do domu.     Uczniowie byli naprawdę pod wrażeniem, gdyż na stolikach oprócz gazet, które można spotkać dzisiaj w każdym kiosku pokazywaliśmy również stare czasopisma i gazety. Mogli oni porównać dzisiejszą „Przyjaciółkę” z tą z roku 1937 oraz czasopismo „Kobieta i życie” z roku 1957. Na stolikach były również inne przedwojenne czasopisma, które wzbudziły duże zainteresowanie m.in. „Bluszcz” z 1907r.,zwłaszcza gdy sobie uświadomili, że to czasopismo ma już ponad 100 lat i mogą tak starą gazetę  wziąć do ręki. Duże wrażenie na uczniach wywarł również prezentowany „Kurier Warszawski” z roku 1941. Pokazaliśmy również gazetę „Przewodnik Katolicki” z roku 1978, który podaje informację że „Polski Kardynał Papieżem”.  Dzieci mogły również zobaczyć gazety codzienne wydawane w latach 80 XX wieku. Były tam m.in.:  „Trybuna Ludu” z 1980r., „Dziennik Polski” z 1987r., „Tygodnik Solidarność” z roku 1981, „Głos Robotniczy” z 1981r. Lekcje bardzo się podobały uczniom. Wykazywali duże zainteresowanie tematem, zwłaszcza przeglądając właśnie te stare czasopisma i gazety.
                                                                                                          Magdalena Bijak
                                                                                                          Małgorzata Macherzyńska

czwartek, 17 maja 2012

Klub Miłośników Książek

Spotkanie młodszej grupy Klubu Miłośników Książek „Zakładka”  odbyło się 10 maja w Tygodniu Bibliotek, akcji popularyzującej książki i czytelnictwo. Tydzień Bibliotek to święto bibliotekarzy i bibliotek obchodzony co roku w dniach 8 – 15 maja pod innym hasłem przewodnim. Tegoroczne hasło brzmi "Biblioteka ciągle w grze”.  Na spotkanie przybyli młodzi czytelnicy wraz z  panią Beatą Dzierżanowską-Kukuła ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach. W czasie spotkania klubowicze dowiedzieli się dlaczego organizuje się Tydzień Bibliotek i co nasza biblioteka przygotowała na ten czas. Zobaczyli jak wygląda tegoroczny plakat promujący akcję,  byli bardzo zaskoczeni informacją, że bibliotekarze mają swoje święto, które przypada 8 maja. W trakcie spotkania rozmawiano o książkach Grzegorza Kasdepke, które tak zafascynowały klubowiczów po ostatnim spotkaniu. Klubowicze dyskutowali  również o innych książkach, które przeczytali i które mają zamiar w najbliższym czasie przeczytać. Na zakończenie spotkania wszyscy odczytali z podziałem na role wiersz Krystyny Wodnickiej  "W bibliotece".
W bibliotece z książek na półkach
Trąbią słonie, kuka kukułka,
Kwitnie paproć, krzyczą Indianie,

Szumią żagle na oceanie.
W bibliotece znajdziesz wszystko,
to co chcesz:
Starą prawdę, mądrą bajkę,
piękny wiersz.