sobota, 26 lutego 2011

Spotkanie bibliotekarzy w Siewierzu

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu zorganizowała 10 lutego 2011 r. II spotkanie bibliotekarzy  Biblioteki Wiodącej z Siewierza z bibliotekarzami Bibliotek Partnerskich z Mierzęcic, Psar i Wojkowic. W trakcie spotkania wymieniono się doświadczeniami z pracy bibliotekarskiej. Uczestnicy spotkania przedstawili  działalności edukacyjną, informacyjną i kulturalną jaką prowadzą w swoich bibliotekach. Po prezentacjach wywiązała się gorąca dyskusja na ten temat a wiele pomysłów zostanie na pewno wykorzystanych w pracy bibliotek.

Od prawej Dyrektorzy Bibliotek Partnerskich:  z Mierzęcic - G. Czapla, z Wojkowic - A. Radkowska-Śliź,
z Psar - K. Pawlik i bibliotekarze z GBP w Psarach

Na spotkanie przybyły również(z lewej) L. Przybylska - instruktor Biblioteki Śląskiej i M.Madejska - koordynator Programu Rozwoju Bibliotek w woj śląskim. Z prawej - bibliotekarze z Mierzęcic.

Bibliotekarze z  Mierzęcic.

Z lewej bibliotekarze z  Siewierza a z prawej bibliotekarze z  Psar.

Swoimi doświadczeniami dzieli się p. K. Lipska z biblioteki w Psarach.
O swojej pracy opowiadają M. Bijak i D. Latos z Biblioteki w Mierzęcicach.

Efekty pracy z czytelnikami prezentują bibliotekarze z Biblioteki w Siewierzu a konkretnie z filii w Żelisławicach i filii w Wojkowicach Kościelnych.

Na zakończenie spotkania wpis do kroniki pamiątkowej.

wtorek, 15 lutego 2011

SOWA - nowy program biblioteczny

SOWA2 to nowy program biblioteczny, który zastąpił w Bibliotece program MAK.  Program SOWA2 odpowiada na dzisiejsze oczekiwania stawiane systemom bibliotecznym w stosowaniu znormalizowanych procedur wymiany informacji oraz zgodności z międzynarodowymi normami bibliotecznymi.
Program SOWA pozwoli w większym stopniu na automatyzacje procesów bibliotecznych, m.in. opracowanie zbiorów, wyszukiwanie informacji o zbiorach, prowadzenie inwentarzy, inwentaryzacji zbiorów, zamawianie, rezerwacja i wypożyczanie zbiorów przez czytelników. Program pozwoli również na przystąpienie Biblioteki w Mierzęcicach do tworzonego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie powiatowego systemu informacji bibliotecznej. Każda biblioteka w powiecie będzińskim będzie tworzyła własny katalog centralny a dla wszystkich baz powiatu uruchomiona zostanie multiwyszukiwarka (Multi-OPAC) do jednoczesnego przeszukiwania zbiorów w wybranych bibliotekach. Dla każdej bazy niezależnie od multiwyszukiwarki zorganizowany został odrębny serwis WWW. Nasza Biblioteka już taki serwis posiada i pod adresem: www.mierzecice-gbp.sowwwa.pl można już przeglądać częściowo zbiory biblioteczne. W Centrali Biblioteki w Mierzęcicach i Filii Nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu trwa rozbudowa katalogu bibliotecznego. Wprowadzane są nowe opisy książek i poprawiane wcześniej wprowadzone. Naklejane są kody kreskowe co pozwoli w przyszłości na komputerowe wypożyczane zbiorów. Pracami nad budową komputerowego katalogu bibliotecznego kierują : P. Anna Gwóźdź (Centrala w Mierzęcicach)
i P. Grażyna Nowak (Filia w Mierzęcicach Osiedlu). W 2011 r. planowany jest zakup programu SOWA do filii w Przeczycach i filii w Toporowicach.

niedziela, 13 lutego 2011

CATL czyli Archiwum Historyczne w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach została  w listopadzie 2010 r. zakwalifikowana do projektu „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej” , który prowadzony jest przez Fundację  Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Ośrodek wdraża sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych CATL przy bibliotekach gminnych, które powinny stać się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej.
Ośrodek KARTA  – czerpiąc z ponad 20-letniego unikalnego doświadczenia oferuje pomoc w tworzeniu w bibliotekach społecznych archiwów historii lokalnej. Oznacza to pozyskiwanie i gromadzenie źródłowych materiałów, jak dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, zdjęcia, dokumenty osobiste itp. oraz nagrywanie relacji świadków historii.
Udział w projekcie zapewnia bibliotece szkolenia i wsparcie (merytoryczne i techniczne) Ośrodka KARTA w stworzeniu historycznego lokalnego archiwum, jego wirtualizacji i wykorzystanie zbiorów. Przez cały okres tworzenia i działania archiwów lokalnych (w czasie trwania programu, do maja 2012 roku) pracownicy Ośrodka KARTA będą służyć pomocą bibliotekarzom, zarówno w dziedzinach ściśle technicznych, jak i sprawach merytorycznych. Zostanie stworzona sieć CATL bibliotek biorących udział w projekcie a biblioteka w Mierzęcicach będzie współpracować z Ośrodkiem KARTA przy innych projektach, m.in. wspólnie przygotowywanych publikacjach czy wystawach na bazie zebranych materiałów.
Realizacja projektu w bibliotece przyczyni się do ratowania i zapisywania historii regionu, odnajdując i utrwalając świadectwa historyczne mieszkańców gminy: rozproszone, zagrożone zapomnieniem lub zniszczeniem. Biblioteka wzbogaci się o nowe atrakcyjne zasoby, w pełni udostępniane na miejscu, które posłużyć mogą także do organizacji specjalnych spotkań i wystaw oraz do przygotowania publikacji, prezentacji on-line lub w działaniach kulturalnych, czy promocyjnych gminy. Biblioteka otrzyma profesjonalnie wykonaną stronę internetową, służącą prezentacji i promocji pozyskiwanych przez nią materiałów historycznych oraz do kontaktów z ludźmi zgłaszającymi zbiory, wzbogacającymi opisy materiałów, przekazującymi informacje o nieznanych faktach z historii regionu itp. Szkolenia pracowników biblioteki rozpoczną się w maju tego roku, a realizacja projektu ruszy w bibliotece od września 2011 r. Osoby, które poprowadzą program w Bibliotece to: P. Dominika Latos z Centrali w Mierzęcicach oraz P. Grażyna Nowak z filii bibliotecznej w Mierzęcicach Osiedlu. Liczymy na przychylność naszych mieszkańców  w poszukiwaniu i gromadzeniu materiałów historycznych związanych z nasza gminą.

środa, 2 lutego 2011

Czytanie małym czytelnikom w Mierzęcicach Osiedlu

Do akcji "Cała Polska czyta dzieciom", która prowadzona jest we wszystkich placówkach bibliotecznych włączył się sołtys sołectwa Mierzęcice Osiedle Pan Andrzej Łebski. Odwiedza on Bibliotekę i czyta książki najmłodszym czytelnikom.

wtorek, 1 lutego 2011

Ferie zimowe w BiblioteceTradycją biblioteki stało się już coroczne organizowanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jan Pawła II w Mierzęcicach zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych. We wszystkich placówkach biblioteki w czasie ferii zostały zorganizowane zajęcia literacko-plastyczne dla młodych czytelników..
W Centrali w Mierzęcicach, w tym roku „Ferie w Bibliotece” przebiegały pod hasłem „Zimowe rozmaitości”. Uczestniczyło w nich 24 dzieci. W pierwszym dniu ferii zatytułowanym „Malujemy na szkle” dzieci wykonywały rysunki techniką żelową. Na specjalnie do tego przygotowanej pleksi uczestnicy zajęć malowali farbami żelowymi piękne obrazki. Materiały do tych zajęć zostały zakupione ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mierzęcice. W związku z tym, iż w czasie ferii przypadł Dzień Babci i Dziadka wszyscy wykonywali piękne, kolorowe laurki z życzeniami, a dziewczynki, wykonywały przepiękne kwiaty z bibuły – róże, goździki, lilie, tworząc później z nich wspaniałe bukiety. Podczas tegorocznych ferii dzieci wykonywały również ozdoby z makaronu. Przy ich tworzeniu wykorzystywaliśmy makarony o przeróżnych kształtach malowane złotą farbą. Jak co roku bardzo wiele radości sprawiło dzieciom przygotowywanie słodkich, karnawałowych pączków serowych. W trakcie zajęć można było również grać w gry planszowe, układać puzzle oraz oglądać bajki na DVD. Rozwiązywano  różnorodne quizy, rebusy i kalambury. Na zakończenie ferii wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali podziękowania oraz drobne upominki.
Zajęcia dla dzieci zostały zorganizowane również w trzech filiach bibliotecznych: w Przeczycach, Toporowicach i Mierzęcicach Osiedlu. Mali uczestnicy brali udział w różnorodnych zajęciach plastycznych, dla swoich ukochanych babć i dziadków wykonywały kolorowe laurki, bawiły się  masą papierową, składały papier techniką orgiami a przy użyciu różnych rodzajów makaronu wykonywały  ciekawe ozdoby. W Toporowicach przeprowadzono dwa mini konkursy: na najpiękniejszą zimową kolorowankę i na najpiękniejszą laurkę dla babci i dziadka. Każdego dnia młodzi uczestnicy mogli grać w gry planszowe i układać puzzle. Ogółem  uczestniczyło w zajęciach  31 dzieci.
Dziękujemy p. Urszuli Kańtoch właścicielce sklepu spożywczego „Kaśka” za ufundowanie produktów spożywczych oraz państwu I. i P. Żabińskim właścicielom sklepu wielobranżowego w Toporowicach za ufundowanie kolorowych kredek wykorzystanych przez dzieci w filii bibliotecznej w Toporowicach. 

Zajęcia w filii w Przeczycach


Zajęcia w filii w Toporowicach               

        
Zajęcia w filii w Mierzęcicach Osiedlu