wtorek, 15 lutego 2011

SOWA - nowy program biblioteczny

SOWA2 to nowy program biblioteczny, który zastąpił w Bibliotece program MAK.  Program SOWA2 odpowiada na dzisiejsze oczekiwania stawiane systemom bibliotecznym w stosowaniu znormalizowanych procedur wymiany informacji oraz zgodności z międzynarodowymi normami bibliotecznymi.
Program SOWA pozwoli w większym stopniu na automatyzacje procesów bibliotecznych, m.in. opracowanie zbiorów, wyszukiwanie informacji o zbiorach, prowadzenie inwentarzy, inwentaryzacji zbiorów, zamawianie, rezerwacja i wypożyczanie zbiorów przez czytelników. Program pozwoli również na przystąpienie Biblioteki w Mierzęcicach do tworzonego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie powiatowego systemu informacji bibliotecznej. Każda biblioteka w powiecie będzińskim będzie tworzyła własny katalog centralny a dla wszystkich baz powiatu uruchomiona zostanie multiwyszukiwarka (Multi-OPAC) do jednoczesnego przeszukiwania zbiorów w wybranych bibliotekach. Dla każdej bazy niezależnie od multiwyszukiwarki zorganizowany został odrębny serwis WWW. Nasza Biblioteka już taki serwis posiada i pod adresem: www.mierzecice-gbp.sowwwa.pl można już przeglądać częściowo zbiory biblioteczne. W Centrali Biblioteki w Mierzęcicach i Filii Nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu trwa rozbudowa katalogu bibliotecznego. Wprowadzane są nowe opisy książek i poprawiane wcześniej wprowadzone. Naklejane są kody kreskowe co pozwoli w przyszłości na komputerowe wypożyczane zbiorów. Pracami nad budową komputerowego katalogu bibliotecznego kierują : P. Anna Gwóźdź (Centrala w Mierzęcicach)
i P. Grażyna Nowak (Filia w Mierzęcicach Osiedlu). W 2011 r. planowany jest zakup programu SOWA do filii w Przeczycach i filii w Toporowicach.

Brak komentarzy: