środa, 28 lipca 2010

Biblioteka bierze udział w Programie Akademia Orange dla Bibliotek

 Fundacja Orange zainaugurowała program „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Gminne Biblioteki Publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. 

Program „Akademia Orange dla bibliotek”  jest organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie.Z Programu skorzystać mogą Gminne Biblioteki Publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego w każdej formie prawnej: placówki główne z filiami.
Fundacja Orange planuje prowadzić Program przez 3 lata - od sierpnia 2009 r. do  sierpnia 2012 r. 
Biblioteka w Mierzęcicach złożyła wniosek do Fundacji Orange na dofinansowanie zakupu programu bibliotecznego SOWA2/MARC21 oraz na częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu. Program biblioteczny SOWA2 pozwoli Bibliotece na przystąpienie do budowanego przez MiPBP w Będzinie powiatowego zintegrowanego systemu informacji bibliotecznej, a także przyczyni się do rozbudowy automatyzacji pracy Biblioteki w Mierzęcicach.

czwartek, 1 lipca 2010