poniedziałek, 22 marca 2010

Nowy sprzęt w Bibliotece

Zakończono instalację sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Wszystkie filie biblioteczne - w Przeczycach, Nowej Wsi, Toporowicach, Boguchwałowicach, Mierzęcicach Osiedlu - otrzymały zestaw komputerowy z pełnym oprogramowaniem firmy Microsoft oraz urządzenie wielofunkcyjne. Można na nim kserować, drukować, skanować i wysyłać fax. Wszystkie placówki Biblioteki otrzymały dodatkowo cyfrowy aparat fotograficzny.
Obecnie wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać  w placówkach bibliotecznych z Internetu a za niewielką opłatą wykonać ksero dokumentów, wykonać wydruku i wysłać wiadomość faxem.

Zapraszamy serdecznie do naszych placówek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.