wtorek, 1 października 2019

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach zakończyły się szkolenia kompetencji cyfrowych dla seniorów Gminy Mierzęcice.


W czerwcu 2019 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach kolejne dwie grupy seniorów z naszej gminy łącznie 20 osób rozpoczęły komputerowe szkolenie w ramach projektu „Śląska Akademia Seniora. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ woj. śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”. Projekt został przygotowany przez Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania, która  pozyskała na ten cel fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC:E-Senior 65+). Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach była partnerem Fundacji w zakresie realizacji projektu. Trwał on od września 2018 r. do września 2019 r.  Ogółem w szkoleniach wzięło udział 50 seniorów z naszej gminy. Założeniem projektu była aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych oraz włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego i umiejętności korzystania  z IT w życiu codziennym. Po zakończeniu szkolenia seniorzy otrzymali na własność tablet. Jednym z działań aktywizujących seniorów był projekt animacyjny przygotowany przez uczestników kursu. Nasi seniorzy bardzo aktywnie i z zapałem uczestniczyli w zajęciach, co zaowocowało dodatkową niespodzianką. Otóż członkowie jednej z grup przygotowali na zakończenie kursu prezentację o historii i dokonaniach Kapeli Regionalnej Mierzęcice. W dniu 26 września 2019 r. w sali mierzęcickiej biblioteki odbyło się przygotowane przez uczestników szkolenia spotkanie, na które zostali zaproszeni Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach Grażyna Czapla wraz z pracownikami oraz goście honorowi czyli członkowie Kapeli Regionalnej Mierzęcice. W trakcie spotkanie została przedstawiona prezentacja  multimedialna prezentująca dorobek  kulturalny kapeli. Zespół otrzymał także pamiątkową statuetkę. Ponieważ tematem przewodnim spotkania była historia lokalna wszyscy mieli okazję skosztować regionalnych potraw. Spotkanie uświetnił występ Kapeli Regionalnej Mierzęcice.
Cała uroczystość została sfilmowana przez itvregion. Tutaj można obejrzeć relacje z zakończenie projektu
Dziękuję wszystkim seniorom biorącym udział w projekcie zarówno w 2018 r. jak i w roku bieżącym za zaangażowanie i zapał w  zdobywaniu nowych umiejętności oraz aktywność na zajęciach. Mam nadzieję, że zdobyte przez państwa praktyczne umiejętności  obsługi internetu, komputera, tabletu i innych urządzeń przyniosą wiele radości i ułatwią życie codzienne.

Dyr. Grażyna Czapla


wtorek, 17 września 2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie DKK.


Wręczono pierwsze książeczki z projektu

Pierwsze książki z projektu Mała książka - wielki człowiek już rozdane. 
Julita już swoją otrzymała :) zapraszamy innych!Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców i opiekunów razem z dziećmi w wieku 3-6 lat (rocznik 2013-2016r) do udziału w projekcie Mała książka - wielki człowiek!
 
Uczestnikami projektu mogą być zarówno dzieci, które brały już w nim udział, jak i te które przystąpią do niego pierwszy raz.
 
Więcej informacji na stronie http://wielki-czlowiek.pl/
 


 

środa, 28 sierpnia 2019

 Dziękujemy naszej czytelniczce Lusi 
za pozdrowienia z Gdańska :)


Zapraszamy!

Koło Gospodyń Wiejskich Przeczyce serdecznie zaprasza w dniach 20.09 - 22.09.2019 r. na trzydniową wycieczkę objazdową Polska - Słowacja.