wtorek, 15 stycznia 2019

Szkolenie E-Senior 65+


W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach zakończyło się szkolenia kompetencji  cyfrowych  dla seniorów Gminy Mierzęcice.

We września 2018 r. rozpoczęło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach komputerowe szkolenie dla seniorów z naszej gminy.  Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu opracowanego przez Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania, która  pozyskała na ten cel fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC:E-Senior 65+). Założeniem projektu była aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. W szkoleniach wzięło udział 30 seniorów, którzy raz w tygodniu,  przez cztery miesiące, pod okiem kompetentnej i cierpliwej instruktorki uczyli się korzystania z komputera i internetu. Kursanci w pełni spełnili założenia projektu - rozwinęli swoje kompetencje cyfrowe i umiejętność korzystania z internetu i komputera w życiu codziennym, przez co aktywnie włączyli się w budowanie społeczeństwa informacyjnego. Wynikiem grupowego działania naszych seniorów jest utworzenie przez nich bloga, na którym mogą m.in. wymieniać się informacjami, zdjęciami i różnymi ciekawostkami. Nasi seniorze bardzo aktywnie i z zapałem uczestniczyli w zajęciach, co zaowocowało dodatkową niespodzianką. Otóż członkowie jednej z grup wzięli udział w nagraniu spotu reklamowego, który  przedstawia założenia i realizację projektu w mediach. Uroczyste zakończenie szkolenia odbyło się 10 stycznia 2019 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach. Przedstawiciele Fundacji  Partycypacji Społecznej z Poznania pogratulowali wszystkim seniorom pełnego zaangażowania w realizację projektu i ukończenia kursu. Uczestnicy otrzymali na własność tablety oraz dyplomy i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem. Wszyscy uczestnicy spotkają się jeszcze w miesiącu lutym, na dodatkowych zajęciach poświęconych praktycznym umiejętnościom obsługi telefonu, tabletu i innych urządzeń IT.

Dyr. GBP Grażyna Czapla
poniedziałek, 14 stycznia 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach otrzymała w 2018 r. dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków  finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka otrzymała 13.000,- zł. Wymagany wkład własny Biblioteki to 13.000,- zł. W ramach dofinansowania z MKiDN zakupiono 661 egz. książek do wszystkich placówek bibliotecznych oraz 22 pozycje multimedialne w tym 18 audiobooków. Zbiory biblioteczne zostały uzupełnione głównie o pozycje z literatury pięknej - 425 egz. Oprócz powieści księgozbiór został wzbogacony o książki dla dzieci i młodzieży - 199 egz. oraz książki z literatury popularnonaukowej - 37 egz. Zakupiono przede wszystkim  nowości, a także kontynuacje serii, książki z dużymi literami oraz brakujące lektury.  Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości  w oznaczonym terminie. Wszystkie zakupione zbiory zostały już opracowane i włączone na półkę, tym samym czytelnicy mogą już z nich korzystać.

piątek, 28 grudnia 2018