środa, 27 sierpnia 2014

czwartek, 29 maja 2014

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie „Cyfrowe korzenie”


Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach  bierze udział w projekcie „Cyfrowe korzenie”, realizowanym przez Bibliotekę Śląską. Przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do seniorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W trakcie spotkań uczestnicy będą zgłębiali historię swojej rodziny i szukali informacji o pochodzeniu, a także przeszłości zawodowej przodków. Będzie to nie tylko wycieczka do korzeni, ale również podróż kulturowa, odkrywająca przed seniorami wiadomości o miejscu ich zamieszkania.

Projekt „Cyfrowe korzenie” realizowany jest przy współpracy Archiwum Państwowego w Katowicach, Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czternastu bibliotekach w województwie śląskim odbędą się warsztaty komputerowe i spotkania ze specjalistami (w tym wideokonferencje). Uczestnicy będą mieli okazję spotkania m.in. z Grzegorzem Mendyką – prezesem Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu oraz dr. hab. Piotrem Greinerem – dyrektorem Archiwum Państwowego w Katowicach.

Seniorzy w każdej z bibliotek biorących udział w projekcie będą uczyli się zdobywać i opracowywać informacje, m.in. za pomocą Internetu. Archiwiści pomogą uczestnikom odnaleźć wiadomości umożliwiające stworzenie drzewa genealogicznego. Dzięki warsztatom z fotografem seniorzy zapoznają się z obsługą sprzętu fotograficznego i możliwościami wykorzystania go w trakcie tworzenia drzewa genealogicznego.

Chętnych do udziału w projekcie „Cyfrowe korzenie” prosimy o zgłaszanie się  do centrali Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach ul. Wolności 62a, tel. 32 2887035 lub 664965171

Biblioteki uczestniczące w projekcie:

Biblioteka Śląska w Katowicach,
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej,
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu,
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju,
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie,
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku,
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury – Biblioteka w Koziegłowach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.