czwartek, 16 listopada 2017

Jutro biblioteka czynna krócej!


WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy”

10 listopada 2017 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach odbył się kolejny Wieczór Pieśni Patriotycznej, który już tradycyjnie przypomniał o rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczny Wieczór Pieśni Patriotycznej zgromadził wyjątkowo liczną grupę mieszkańców naszej gminy. Wśród zaproszony gości był Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, zastępca Wójta Gminy Andrzej Cembrzyński, radny Tadeusz Twardoch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin Czapla. Wszystkich zgromadzonych powitały: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach Grażyna Czapla oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach Paulina Niegowska. Wspólnemu śpiewowi przewodniczył chór Szkoły Podstawowej nr 1, który tworzą uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas szkoły podstawowej. Opiekę nad uczniami sprawowały: Barbara Gryczka, Barbara Gurowiec, Katarzyna Kobiałka oraz Justyna Ziętek.
W tym roku uroczystość przebiegała pod hasłem „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy” i tematycznie związana była z 220 rocznicą powstania „Mazurka Dąbrowskiego”. Na wstępie wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy a uczniowie w krótkim wystąpieniu przypomnieli historię słów i melodii, które stały się hymnem Polski. Młodzież przypomniała także pierwsze polskie hymny rycerskie pochodzące z okresu średniowiecza „Gaude Mater Polonia” oraz „Bogurodzicę”.
W dalszej części spotkania wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne i wojenne, które przewijały się przez lata naszej historii w czasie wojen i pokoju. Były to m.in. „Piechota”, „Marsz pierwszej brygady”, „Biały krzyż”, czy „Wojenko, wojenko”. Piosenki przeplatały się z recytacją wierszy patriotycznych w wykonaniu młodzieży szkolnej. Wielu wzruszeń dostarczyły utwory „Dziś idę walczyć, mamo” oraz „Śpiewka 1920”.  Wspólne śpiewanie zakończyła ulubiona piosenka młodzieży p.t. „Wolność”.
Spotkanie zakończono podziękowaniem dla młodzieży i nauczycieli. Podziękowanie wszystkim złożył również Wójt Gminy Grzegorz Podlejski. Wszyscy goście zostali zaproszeni na kolejny Wieczór Pieśni Patriotycznej za rok, kiedy to będziemy świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

wtorek, 31 października 2017

Karol, który został świętym

Dla uczniów klasy II i III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach przygotowałam warsztaty mające na celu zapoznanie z osobą Jana Pawła II. Zajęcia zatytułowane „Karol, który został świętym” zostały przeprowadzone w szkole na lekcjach religii. Na początku ustawiłam przed dziećmi karteczki z napisami: „Lolek”, „Karol” i „Jan Paweł II”. Zapytałam, kogo dotyczą te imiona i dlaczego jedna osoba ma tyle imion. Następnie przeczytałam im książkę A. Czerwińska-Rydel „Wielki Karol i mały Lolek: o Janie Pawle II”. Po krótkiej dyskusji na temat usłyszanej opowieści ułożyłam przed dziećmi na podłodze linię czasu zrobioną z papieru, na której wspólnie zaznaczaliśmy lata najważniejszych wydarzeń z życia Karola Wojtyły: rok narodzin, rok święceń kapłańskich, rok kiedy został papieżem, w którym zmarł oraz rok kiedy został ogłoszony świętym. Następnie dzieci umieszczały, w odpowiednich miejscach wcześniej wspomniane imiona. W kolejnej części naszych zajęć dzieci zostały podzielone na grupy, każda otrzymała inną ilustrację dotycząca życia tego wielkiego Polaka: Kościół w Wadowicach, Bazylika św. Piotra, zdjęcie bliskich Karola Wojtyły Ojca Świętego w górach itp. Należało zilustrować, techniką kolażu wydarzenia z życia papieża. Wykonane prace umieszczaliśmy na osi czasu w odpowiednich miejscach. 
poniedziałek, 30 października 2017

„Franklin wita w Bibliotece”,

Klasy I SP przybyły do naszej biblioteki wraz ze swoimi wychowawczyniami na zajęcia mające na celu zapoznanie z biblioteką i jej zbiorami. Przewodnikiem tego spotkania był sympatyczny żółw Franklin, bohater książek dla dzieci. Książka
pt.: „Franklin wita w Bibliotece”, posłużyła mi do omówienia z dziećmi podstawowych zasad wypożyczania i postępowania z książkami z biblioteki. Następnie rozmawialiśmy o poszanowaniu książek, przy czym prezentowałam im dwa domki – smutny i wesoły. Po otwarciu okazało się, że jeżeli czytelnicy dbają o wypożyczone książki to są one uśmiechnięte i zamieszkują domek wesoły w przeciwnym razie przebywają w domku smutnym. Wszyscy obiecali, że książki będą szanować, aby wszystkie mogły mieszkać tylko w wesołych domkach. Zaprezentowałam również młodym czytelnikom najciekawsze książki, które posiadamy w naszej bibliotece tkz. „Książki zabawki”, które bardzo się wszystkim podobały. Oprowadziłam ich również po całej bibliotece. Pokazałam dzieciom czytelnię, która jest zarówno czytelnią książkową jak i komputerową oraz wypożyczalnię a w niej dział książek dla dzieci. Każdy miał, więc okazję pooglądać książki, wybrać najciekawszą dla siebie i ją wypożyczyć tak jak zrobił to tytułowy Franklin.