wtorek, 2 czerwca 2020

Otwieramy kolejne filie


Od 3 czerwca 2020 r. zostaną otwarte dla czytelników dwie kolejne placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach. Będą to: filia nr 1 w Przeczycach i filia nr 3 w Toporowicach. Obsługa  użytkowników będzie prowadzona w zgodzie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, maseczka na twarzy oraz zachowanie dystansu przestrzennego 2 m.
Biblioteki będą czynne w godz.:

Filia biblioteczna nr 1 w Przeczycach
Wtorek, środa, czwartek, piątek   -   15.30 – 18.30
Poniedziałek – biblioteka nieczynna

Filia biblioteczna nr 3 w Toporowicach
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek   -   15.00 – 17.30
Wtorek – biblioteka nieczynna

Czytelników, którzy wypożyczyli książki z filii w Boguchwałowicach prosimy o ich zwrot w centrali Biblioteki w Mierzęcicach, natomiast czytelnicy, którzy wypożyczyli książki w filii w Nowej Wsi prosimy o zwrot w filii w Mierzęcicach Osiedlu.

Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki

1. Adekwatnie do obowiązujących przepisów i w zależności od wielkości pomieszczenia do obsługi użytkowników w placówce bibliotecznej nastąpi ograniczenie liczby użytkowników, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego wynoszącego 2 metry.
2. W widocznym miejscu przed wejściem zostaną umieszczone informacji o maksymalnej liczbie użytkowników mogących jednocześnie przebywać w Bibliotece.
3. W Bibliotece zostanie wydzielone „stanowisko brudne”, gdzie będą przyjmowane książki, czasopisma i multimedia zwane dalej materiałami bibliotecznymi oraz „stanowisko czyste” gdzie będą wypożyczane materiały biblioteczne.
4. Biblioteka będzie czynna w ograniczonych dniach i godzinach.
5. Biblioteka nie organizuje żadnych spotkań i imprez kulturalnych
6. Biblioteka nie wykonuje usług bibliotecznych typu ksero, skanowanie dokumentów, wydruk komputerowy, wysyłanie i odbiór faks-u
7. W Bibliotece nieczynne są czytelnia i kafejka internetowa.
8. Działalność Biblioteki ograniczona jest tylko do  przyjmowania i wypożyczania materiałów bibliotecznych.
9. Użytkownicy Biblioteki  nie mogą korzystać z wolnego dostępu do księgozbioru. Materiały biblioteczne do wypożyczenia podaje bibliotekarz.

10. Użytkownik zwracający materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki ochronne lub jednorazowe.
11. Bibliotekarz przyjmujący materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.
12. Zużyte  jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.
13. Obsługiwana przez bibliotekarza będzie tylko jedna osoba. Pozostałe osoby powinny poczekać, zachowując dystans  2 metrów od kolejnej osoby.
14. Po obsłudze każdej osoby blat, na którym leżały materiały biblioteczne będzie zdezynfekowany.
15. W Bibliotece zostanie wyznaczone pomieszczenie lub wydzielone miejsce, gdzie będą przechowywane zwrócone materiały biblioteczne. Zbiory będą zabezpieczone w pudłach kartonowych oznaczonych terminem zwrotu i odłożone na kwarantannę. Kwarantanna będzie trwała 5 dni. Po tym okresie materiały biblioteczne zostaną włączone do księgozbioru.
16. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 3 pkt od 4 do 9 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach dotyczący ilości i czasu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz może na życzenie czytelnika zwiększyć ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych i wydłużyć okres wypożyczenia.
17. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 6 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana
Pawła II w Mierzęcicach dotyczący przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Biblioteka wstrzymuje do odwołania naliczanie i pobieranie opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.
18. Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki zostaną wdrożone z dniem otwarcia placówki bibliotecznej a do ich właściwego przestrzegania zobowiązuje się wszystkich bibliotekarzy i użytkowników Biblioteki.

                                                                                                Dyrektor GBP
                                                                                                                      Grażyna Czapla

środa, 20 maja 2020

Wracamy!

Biblioteka otwarta. Zapraszamy :) czekamy na naszych czytelników.Pierwsi czytelnicy już odwiedzili bibliotekę 
poniedziałek, 18 maja 2020

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca".
(Homilia, Sopot, 1999 r.)

18 maja mija 100 lat od narodzin Karola Wojtyły, dziś św. Jana Pawła II patrona naszej biblioteki.
Nasza biblioteka w swoim księgozbiorze posiada 1264 publikacji dotyczących św. Jana Pawła II (książek, albumów, płyt, audiobooków i in.). Zachęcamy do przejrzenia katalogu https://www.mierzecice-gbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=1 i wypożyczeń.

W naszych zbiorach posiadamy również wiele pamiątek związanych ze św. Janem Pawłem II (kalendarze, puzzle, filiżanki z wizerunkiem papieża, znaczki, medale i wiele innych. Obecnie w Filia Biblioteczna Nr 5 Mierzęcice Osiedle w holu biblioteki w gablocie prezentowane są pamiątki związane z św. Janem Pawłem II.
wtorek, 12 maja 2020

II miejsce w powiecie będzińskim

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach za swoją działalność w 2019 roku zajęła II miejsce w powiecie będzińskim (według agregatowego indeksu aktywności samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego)

Dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom i przyjaciołom.
 
 

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza


poniedziałek, 11 maja 2020

Filia Nr 5

Filia Nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu już czynna!


 Pierwsi czytelnicy już odwiedzili bibliotekę.
Od dzisiaj Filia nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu otwarta. Zapraszamy!


sobota, 9 maja 2020

Hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek 2020 jest „Zasmakuj w bibliotece”


Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 Plakat Tygodnia Bibliotek 2020
 
 
Autor: Jolanta Różacka